Author Archives: admin

2 czerwca rozpoczęliśmy zajęcia z podstaw języka migowego. Kurs obejmuje 30 godzin. Uczestnikami są społecznicy, wolontariusze, koordynatorzy wolontariatu działający w Subregionie Bielskim.

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, albo jej rodzicem, opiekunem/ką? Masz poczucie, że tematy dotyczące niepełnosprawności zbyt często są pomijane lub spychane na margines lokalnych, regionalnych, krajowych spraw? Denerwuje Cię, gdy inni decydują za Ciebie…

Zapraszamy Cię do udziału w szkoleniu z podstaw działań strażniczych!
Szkolenie jest bezpłatne. Jest organizowane w ramach projektu „PełnoAktywni – SamoSprawni” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Jesteś społecznikiem/społeczniczką, wolontariuszką/wolontariuszem?

Działasz w organizacji pozarządowej w powiecie: bielskim, siemiatyckim lub hajnowskim?

Twoja organizacja pracuje na rzecz
 i/lub z osobami z niepełnosprawnościami?

4/4