Aktualności

SamoSprawni razem z młodymi wolontariuszami i przy wsparciu sojuszników (organizacji, instytucji, przyjaciół) przeprowadzili w maju i czerwcu 6 akcji dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. Akcje zrealizowali na terenie całego Subregionu Bielskiego, czyli w powiatach: bielskim, siemiatyckim i hajnowskim.

6-osobowa delegacja podlaskich samorzeczników i samorzeczniczek wraz z ekipą telewizji społecznej NGOtv 21 czerwca 2022 spotkała się z posłami i posłankami Koła Parlamentarnego Polska2050

W poniedziałek 20 czerwca 2022 r. w Bielskim Domu Kultury spotkały się osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, lokalne organizacje społeczne, instytucje, samorządy i wszyscy, dla których niepełnosprawność to temat ważny zarówno ze względów osobistych, jak i w kontekście lokalnych spraw oraz kształtowania lokalnych polityk. Pod wspólnym hasłem „Własnym Głosem 2022” odbyło się Forum Samorzeczników oraz V Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnosciami.

Podlascy samorzecznicy (SamoSprawni) wpadli na pomysł, aby w prosty sposób przybliżać podstawowe zasady i prawa wynikające z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Spotkajmy się 20 czerwca 2022 r. w Bielsku Podlaskim, w Bielskim Domu Kultury (ul. 3 Maja 2), aby porozmawiać o sprawach ważnych (choć często zaniedbywanych) dla nas wszystkich, którzy uważamy, że nasza różnorodność to nasza siła i „nic o nas bez nas”. Pod wspólnym tytułem „Własnym Głosem 2022” odbędzie się Forum Samorzeczników oraz nasz coroczny, już V Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami.

Ponad 2 lata trwała w Bielsku Podlaskim batalia o wygospodarowanie miejsca, gdzie można będzie urządzić pokój do rehabilitacji fizycznej, ale i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w takim miejscu można byłoby urządzić centrum wolontariatu integracyjnego oraz pokój wytchnień dla rodziców. Gotowość zarządzania takim miejscem zgłosiło bielskie Stowarzyszenie „Razur Nadziei”.

Dokument pod nazwą „Lokalna Karta Praw Osób z Niepełnosprawnościami został przygotowywany w ramach projektu „PełnoAktywni – SamoSprawni”. Karta w prosty sposób przybliża podstawowe idee Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, a jednocześnie pokazuje, jakie znaczenie ma Konwencja dla życia mieszkańców z niepełnosprawnościami w każdej gminie. Karta może być także doskonałym punktem wyjścia do inicjowania lokalnych dyskusji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Grę scenariuszową „Marianna w Różnolandii” opracowaliśmy dla potrzeb projektu „PełnoAktywni – SamoSprawni”. Autorem gry jest Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie”. Jeśli zechcą Państwo skorzystać z gry, zapraszamy! Prosimy tylko o podanie autora i wskazanie (podlinkowanie) strony www.samosprawni.centrumnawschodzie.pl  DZIĘKUJEMY! 🙂

Uczestnicy Akademii Samorzeczników (AS) mają za sobą już wiele godzin zajęć stacjonarnych. Aby ułatwić udział w AS, zajęcia prowadzone są w 3 grupach szkoleniowych, po jednej w każdym z powiatów Subregionu Bielskiego. Epidemia utrudniła niestety spotkania międzypowiatowe samorzeczników. Postanowiliśmy więc część zajęć zrobić w formule wspólnego wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego. Za nami 2 intensywne dni: 6-7 maja 2022 r.

W programie zajęć Akademii Samorzeczników (AS) są m.in. kwestie dotyczące praw obywatelskich, praw mieszkańców, praw człowieka. Podczas warsztatów uczestnicy AS samodzielnie poszukują odpowiedzi na takie pytania jak: po co jest samorząd lokalny, wójt, rada gminy i czemu służą jej uchwały? Po co jest Sejm, Senat, rząd, prezydent? Co to jest Konstytucja RP i które jej zapisy odnoszą się wprost, a które pośrednio do niepełnosprawności? Ważną częścią programu AS jest Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

10/21