Różnorodność to nasz atut – o niepełnosprawności z mieszkańcami 3 powiatów

Różnorodność to nasz atut – o niepełnosprawności z mieszkańcami 3 powiatów

SamoSprawni razem z młodymi wolontariuszami i przy wsparciu sojuszników (organizacji, instytucji, przyjaciół) przeprowadzili w maju i czerwcu 6 akcji dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami. Akcje zrealizowali na terenie całego Subregionu Bielskiego, czyli w powiatach: bielskim, siemiatyckim i hajnowskim.

Kącik Równościowy

Podczas Dnia Dziecka, które w Bielsku Podlaskim 5 czerwca zorganizowało Stowarzyszenie Bielskie Babeczki, wolontariusze i samorzecznicy zaprosili uczestników wydarzenia do swojego „Kącika Równościowego”. Dzieci i całe rodziny brały udziału w warsztatach „Poznaję, doświadczam, rozumiem”, które oswajały z niepełnosprawnością. Wolontariusze rozmawiali potem z ich uczestnikami jak czuli się, gdy wypełniali różne zadania mając zawiązane oczy, związane ręce, siedząc na wózku, będąc zdanymi na pomoc innych. Dzięki okularom VR i specjalnemu filmowi można było też poczuć jak świat odbiera osoba w spektrum autyzmu. Akcja zwróciła uwagę mieszkańców, że wśród dzieci są także dzieci z niepełnosprawnościami, a Dzień Dziecka to także ich święto, o czym często organizatorzy takich wydarzeń dotąd zapominali.

Równi – Różnorodni

Jeszcze przed Dniem Dziecka w Bielsku Podlaskim wolontariusze rozwiesili w parku 20 haseł (praw) z Karty Równości z Różnorodności. Przymocowali je wzdłuż alei sznurkami do drzew i latarni. Kartki były duże, kolorowe, przyciągały uwagę, zmuszały do zastanowienia się. Wolontariusze podejmowali rozmowy z przechodniami wokół wywieszonych haseł. Nie wszystkim kojarzyły się one w pierwszym momencie z niepełnosprawnością, ale wszyscy zgodzili się, że są to prawa człowieka i odnosili je do własnych praw. Właśnie o to chodziło wolontariuszom, aby praw osób z niepełnosprawnościami nie kojarzyć ze szczególnymi przywilejami którejś z grup, ale aby były one traktowane po prostu jako prawa człowieka. Kartki prowadziły do tablicy, gdzie na jednej dużej planszy była przypięta cała Karta Równości w Różnorodności. Tam także można było dowiedzieć się więcej o Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Kim chcę być jak dorosnę?

W akcji wzięli udział uczniowie dwóch szkół: Szkoły Podstawowej w Dziadkowicach oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim. Wolontariusze poprosili, aby dzieci wykonały prace plastyczne na temat „Kim chcę być jak dorosnę?”. Zgodnie z tym, co przewidywali wolontariusze, dzieci w pełni sprawne i dzieci z niepełnosprawnościami mają te same marzenia odnośnie swojej przyszłości, w tym zawodowej, chcą wykonywać te same profesje. Ale czy obie grupy dzieci będą mieć na to równe szanse, zależy to od nas dorosłych i warunków, jakie im stworzymy. O tym właśnie traktuje także film nakręcony z akcji.

Równościowa foto-ramka

Z kolei hajnowscy samorzecznicy i wolontariusze własnoręcznie, przy drobnej pomocy instruktorów z WTZ, wykonali Równościową Foto-ramkę. Zrobili ją z drewna, pomalowali na zielono i ozdobili wielobarwnymi sztucznymi kwiatami. Wyszła im imponująca, przyciąga uwagę, każdy chciałby mieć zdjęcie w tak pięknej foto-ramce. Ramka jednak spełnia funkcję nie tylko estetyczną, ale dołączone są do niej też hasła z Karty Równości w Różnorodności. Hasła można sobie wybrać i zaprezentować na zdjęciu. Wolontariusze zabierają foto-ramkę na różne lokalne wydarzenia i w ten sposób promują prawa osób z niepełnosprawnościami.

Jesteśmy tacy sami

Jedną z okazji do zdjęć z foto-ramką był miejski piknik 25.06.2022 w Hajnówce. Wolontariusze i samorzecznicy przeprowadzili wtedy także akcję „Jesteśmy tacy sami”. Całe rodziny zaprosili do udziału w warsztatach „Poznaję, doświadczam, rozumiem”, a wokół Karty Równości w Różnorodności inicjowali rozmowy o prawach osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Oby częściej i więcej takich działań na hajnowskich piknikach! Wówczas więcej będzie na nich także na pewno mieszkańców z niepełnosprawnościami.

Poznajmy się!

Podobny cel miało spotkanie w Dziadkowicach 29.06.2022. Samorzecznicy i wolontariusze zachęcili lokalne placówki kultury i miejscową szkołę do zorganizowania spotkania integracyjnego z udziałem młodzieży i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie. WTZ od dawna jest na terenie gminy, przebywa tam  45 osób z niepełnosprawnościami, a nie było dotąd okazji aby wolontariusze z WTZ i wolontariusze szkolni mogli się lepiej poznać i coś razem zrobić. Jest przyjazne miejsce do takich spotkań, bo budynek ośrodka kultury został niedawno odremontowany i jest teraz nareszcie dostępny także dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Pierwszy nieśmiały kontakt, szybko przerodził się we wspólną zabawę. Były warsztaty „Poznaję, doświadczam, rozumiem” i wiele gier integracyjnych. Były kiełbaski z grilla a na koniec wspólnie odtańczono „Belgijkę”. Pierwsze lody przełamane, do zobaczenia na kolejnym wspólnym wydarzeniu lub może wspólnej akcji wolontarystycznej w Dziadkowicach, zorganizowanej przez wolontariuszy szkolnych i wolontariuszy WTZ!

Wszystkie akcje i działania odbyły się w ramach projektu „PełnoAktywni  – SamoSprawni” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: