Działania projektu

Co się wydarzy w okresie styczeń 2021 – czerwiec 2022 dzięki projektowi „PełnoAktywni-SamoSprawni”?

15 osób z organizacji pozarządowych przeszkolimy z podstaw jęz. migowego, aby mogły podjąć współpracę także z osobami głuchymi;

7 organizacji weźmie udział szkoleniu strażniczym i dzięki temu będą potrafiły monitorować sytuacje w swoich powiatach/gminach i interweniować, gdy łamane są prawa OzN;

15 kandydatów na samorzeczników przejdzie cykl szkoleniowy w Akademii Samorzecznictwa. Program obejmie m.in.: Konwencję ONZ o prawach OzN i inne kwestie prawne, działania obywatelskie, animację, lobbing, wystąpienia publiczne;

Samorzecznicy i lokalni sojusznicy OzN wezmą udział w wyjeździe studyjnym i poznają samorzecznictwo w praktyce;

Przygotujemy 6 osób do pracy dziennikarskiej, a następnie uruchomimy telewizję internetową;

PełnoAktywni nawiążą współpracę z wieloma nowymi sojusznikami OzN;

Samorzecznicy podejmą pracę w terenie, np. wezmą udział w sesjach rad, spotkają się z lokalnymi włodarzami, przygotują petycje, przeprowadzą działania lobbingowe;

Samorzecznicy wraz z młodymi OzN (w wieku 12-30 lat) przeprowadzą 6 akcji, które zwrócą uwagę mieszkańców na ważne kwestie dotyczące praw OzN;

Pomożemy 3 gminom podjąć konkretne działania, które pozwolą efektywniej angażować  mieszkańców z niepełnosprawnościami w lokalne sprawy;

Wraz z ekipą telewizji internetowej nakręcimy wiele filmów, reportaży, a nawet udamy się do Sejmu RP;

Na zakończenie zorganizujemy duże wydarzenie - Forum Samorzeczników

%d bloggers like this: